Aanbod

De Cardijnschool biedt Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO). Je kan er  terecht voor de  opleidingsvormen OV1, OV2 en OV3.

Type basisaanbod

voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Opleidingsvorm:

OV3 : beroepsonderwijs met oog op integratie in gewoon leef- en werkmilieu

Opleidingen:

Type 2

 voor jongeren met een matig of ernstig verstandelijke beperking

Opleidingsvorm:

OV1:  sociale aanpassing met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu
OV2:  sociale aanpassing en arbeidsgeschikt maken met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu