Inschrijvingen

De inschrijving van een nieuwe leerling verloopt volgens voorrangsregels.  Dit betekent dat bepaalde groepen eerder kunnen inschrijven.

  • Tussen 6 en 17 januari 2020 rechtstreekse inschrijvingen op de school voor:
    • leerlingen die al broer of zus op de school hebben
    • leerlingen van personeelsleden
  • Vrije  inschrijvingen starten vanaf 20 april 2020.  Deze gebeuren chronologisch:  wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.

Inschrijvingen worden aanvaard zolang er plaats is.  Daarna wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst.

U maakt daarvoor een afspraak met de directeur, via het secretariaat.

Voor een inschrijving brengt u mee:

identiteitskaart van uw kind
SIS-kaart van uw kind
attest van het CLB als uw kind uit het gewoon onderwijs komt

De inschrijvingen verlopen in het Nederlands.  Als u zelf geen Nederlands spreekt, moet u iemand meebrengen die u in het Nederlands kan helpen.

De open klasdagen staan gepland op vrijdag 2 maart 2018 (OV3) en vrijdag 4 mei 2018 (OV1 en OV2) tijdens de schooluren. Op deze open klasdagen kunnen alle ouders, begeleiders en CLB medewerkers een kijkje komen nemen.