Menu Sluiten

OV 1 (type 2)

Opleidingsvorm 1

Deze opleidingsvorm biedt een aangepast opleidingsprogramma voor leerlingen van Type 2 (jongeren van 13 tot 21 jaar met een matige tot ernstige mentale beperking)

In OV 1werken we samen met de leerlingen aan een maximaal niveau van zelfredzaamheid en individuele vaardigheden als voorbereiding op een later leven  in een beschermd milieu (oa dagcentrum) 

De leeractiviteiten zijn vooral gericht op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vaardigheden van de leerlingen.

De opleiding omvat onder meer

  • zelfredzaamheidstraining
  • communicatie: spreekoefeningen, spreken met ondersteuning van gebaren, leesoefeningen, pictogrammen, communicatie via tekeningen en symbolen;
  • handvaardigheidstraining via creatieve technieken;
  • bewegingsopvoeding: snoezelen, zwemmen, fietsen, wandelen, … 

ASS-klas

Binnen de opleidingsvorm OV1 is er tevens een klas voor jongeren met autismespectrumstoornis.
Essentieel in deze klassen is de individuele aanpak.

De nadruk ligt op structuur, visualisatie, organisatie in ruimte en tijd, socialisatie, zelfredzaamheid en het cognitieve.

Onze extra’s

Een warme en huiselijke sfeer. De leerlingen zijn verdeeld in groepjes van maximaal 8 leerlingen.  

Functioneel leren. De leerlingen verwerven zelfstandigheid via functionele taken en opdrachten (de afwas doen, opruimen, post rondbrengen, helpen op de kinderboerderij,…)

Voldoende beweging. De leerlingen krijgen 2 keer per week lichamelijke opvoeding. Zij gaan ook geregeld op stap in de buurt van de school. Op de speelplaats is er voldoende ruimte om overtollige energie kwijt te geraken.  

Individueel traject. Alles wat we doen, doen we in functie van de ontwikkeling van de individuele leerling. Samen met de paramedici werken we voor elke leerling een individueel handelingsplan uit. 

Rust en kalmte wanneer nodig. In de snoezelklas kunnen de leerlingen volledig ontspannen en genieten van zachte kleuren, geluiden, voorwerpen. 

Paramedische begeleiding. Het paramedisch team biedt klassikale en individuele ondersteuning (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie). 

Gratis busvervoer van deur tot deur.

Bosklassen. Elk jaar gaan we op driedaagse met de leerlingen – telkens weer een fantastisch avontuur voor zowel de leerlingen als de begeleiders.