Menu Sluiten

OV 2 (type 2)

Opleidingsvorm 2

Deze opleidingsvorm biedt een aangepast opleidingsprogramma voor leerlingen van Type 2 (jongeren van 13 tot 21 jaar met een matige tot ernstige mentale beperking. 

In OV 2 concentreren we ons op het sociaal functioneren van de leerlingen en bereiden we hen voor op een tewerkstelling in een beschermde omgeving (sociale werkplaats, beschuttende werkplaats, begeleid wonen). 

in de klas quinten^bis

2 luiken

  • Algemene Sociale Vorming (ASV) 

taal, rekenen, godsdienst, lichamelijke opvoeding, zwemmen, crea, maatschappelijke vorming, toepassingen op computer, muzikale vorming.

  • Beroepsgerichte vorming (BGV)

arbeidstraining, gezinstechnieken (koken, was, strijk, schoonmaak, personenzorg)

2 fasen

OV 2 omvat twee fasen. Elke fase duurt ten minste twee leerjaren. In fase 1 ligt de klemtoon meer op de sociale vorming; in fase 2 focussen we sterker op de beroepsgerichte vorming. 

Stage

Tijdens fase 2 lopen de leerlingen stage, veelal in een maatwerkbedrijf. 

Onze extra’s

Een warme en huiselijke sfeer. De leerlingen volgen les in kleine groepen.

Functioneel leren. De leerlingen verwerven zelfstandigheid via functionele taken en opdrachten. Zo voeren zij in de klas echte maatwerkopdrachten uit in opdracht van diverse bedrijven.   

Voldoende beweging. De leerlingen krijgen 2 keer per week lichamelijke opvoeding. Zij gaan ook geregeld op stap. Op de speelplaats is er voldoende ruimte om overtollige energie kwijt te geraken.  

Individueel traject. Alles wat we doen, doen we in functie van de ontwikkeling van de individuele leerling. Samen met de paramedici werken we voor elke leerling een individueel handelingsplan uit. 

Gratis busvervoer van deur tot deur.

Paramedische begeleiding. Het paramedisch team biedt klassikale en individuele ondersteuning (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie).