Menu Sluiten

OV 4 (Type 5)

Cardijnschool Inkendaal

Cardijnschool Inkendaal, gevestigd aan de Inkendaallaan 1 te 1602 Vlezenbeek, is een zusterschool van de Cardijnschool

Cardijnschool-Inkendaal biedt binnen de muren van Revalidatieziekenhuis Inkendaal buitengewoon secundair onderwijs aan van het

  •  Type 5 (voor kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium)
  • opleidingsvorm 4 (voor kinderen met een fysieke handicap).

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. 

In OV4 gelden dezelfde programma’s en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan de specifieke mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 omvat 3 graden, 4 onderwijsvormen en een groot aantal studierichtingen. 

Cardijnschool biedt binnen OV4 onderwijs aan van het type 5. Type 5 is ziekenhuisonderwijs voor leerlingen uit alle ‘gewone’ secundaire richtingen van het algemeen, beroeps-, technisch en kunstonderwijs. 

Leerlingen kunnen deelnemen aan de lessen mits een verslag ‘Toegang tot het buitengewoon onderwijs’, opgesteld door een CLB. Zij moeten ook voldoen aan dezelfde toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs. 

Leerkrachten van de Cardijnschool staan in voor het ziekenhuisonderwijs in revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek, en in de ziekenhuisschool van UZ Jette in Brussel. 

Onze extra’s

Een warme sfeer. De leerlingen krijgen individueel of in een klein groepje les. 

Functioneel leren. De leerlingen verwerven zelfstandigheid via functionele taken en opdrachten (de afwas doen, keuken opruimen, boodschappenlijst afwerken in de winkel, koken…). 

Paramedische begeleiding. Het paramedisch team biedt klassikale en individuele ondersteuning (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie). 

Individueel traject. Alles wat we doen, doen we in functie van de ontwikkeling van de individuele leerling. Samen met de paramedici werken we voor elke leerling een individueel handelingsplan uit.